کتاب موج ها

اثر ویرجینیا وولف از انتشارات افق - مترجم: مهدی غبرایی-برترین آثار نویسندگان زن

در ادبیات انگلیس، دشوار می‌توان رمانی را یافت که بیش از موج‌ها به شعر نزدیک باشد. استیون اسپندر موج‌ها را بزرگ‌ترین دستاورد ویرجینیا وولف می‌داند .

موج‌ها از زبان شش راوی از خردسالی تا بزرگسالی بیان می شود .
در فصل آخر راوی داستان ، علاوه بر خودش در قالب پنج راوی دیگر فرو می رود و رمان را با یک تک گویی پنجاه صفحه ای به پایان می رساند . او در این اثر تمام بیهودگی و شکوهی را که در زندگی تجربه کرده ، یک جا گردآورده و در قالب کلمات ریخته .


خرید کتاب موج ها
جستجوی کتاب موج ها در گودریدز

معرفی کتاب موج ها از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب موج ها


 کتاب چشمان همیشه هشیار
 کتاب پرواز شاهین
 کتاب دونا
 کتاب سال ها
 کتاب پنلوپیاد
 کتاب داماد یخ زده