کتاب های برترین آثار نویسندگان زن

معرفی کتاب های برترین آثار نویسندگان زن
 کتاب To Kill a Mockingbird

کتاب To Kill a Mockingbird

اثر هارپر لی از انتشارات معیار علم


 کتاب Rebecca

کتاب Rebecca

اثر دافنه دوموریه از انتشارات معیار علم


 کتاب Wuthering Heights

کتاب Wuthering Heights

اثر امیلی برونته از انتشارات معیار علم


 کتاب جنسیت و زندگی روزمره

کتاب جنسیت و زندگی روزمره

اثر مری هولمز از انتشارات افکار


 کتاب یاد آوردن آنچه هرگز نبوده

کتاب یاد آوردن آنچه هرگز نبوده

اثر کلاریس لیسپکتور از انتشارات نو نوشت


 کتاب یک صدف و ده مروارید

کتاب یک صدف و ده مروارید

اثر ویرجینیا وولف از انتشارات امیرکبیر


 کتاب یک زن معمولی

کتاب یک زن معمولی

اثر امیلی فرش از انتشارات خاموش


 کتاب جنس گیلاس

کتاب جنس گیلاس

اثر از انتشارات قطره


 کتاب چشمان همیشه هشیار

کتاب چشمان همیشه هشیار

اثر جویس کارول اوتس از انتشارات کتابسرای تندیس


 کتاب پرواز شاهین

کتاب پرواز شاهین

اثر دافنه دوموریه از انتشارات وانیا