کتاب وضع بشر

اثر هانا آرنت از انتشارات ققنوس - مترجم: مسعود علیا-برترین آثار نویسندگان زن

A work of striking originality bursting with unexpected insights, The Human Condition is a in many respects more relevant now than when it first appeared in 1958. In her study of the state of modern humanity, Hannah Arendt considers humankind from the perspective of the actions of which it is capable. The problems Arendt identified then--diminishing human agency and political freedom; the paradox that as human powers increase through technological and humanistic inquiry, we are less equipped to control the consequences of our actions—continue to confront us today.


خرید کتاب وضع بشر
جستجوی کتاب وضع بشر در گودریدز

معرفی کتاب وضع بشر از نگاه کاربران
من می ترسم که با بسیاری از نیروهای فکری بزرگ فوریه پس از جنگ، که وحشتناک است، دچار مشکلی هستم، زیرا می دانم که آنها گروهی معقول و انسانی هستند که به طور خستگی ناپذیر خود را به سوی اهداف بلند می اندازند. اما به نظر من این است که اکثر این نکته ها در مورد آرمان های جهانی انسانی اندکی متضاد هستند. هانا آرنت، شما به وضوح یک شخص بسیار هوشمند است. رویکرد پدیدارشناختانه شما به تمایز کار و کار برای استحکام آن بسیار قابل تحسین است و بسیاری از مشاهدات شما به همان اندازه که پنجاه سال پیش بود، کاهش می یافت. اما هنگامی که شما از محافل روشنفکر یونان کلاسیک به عنوان یک استاندارد جاودانه استفاده می کنید، کمی خود را به فروش می رسانید. احترام زیادی برای بسیاری از اصول کلاسیستی دارم، اما اگر شما موفق به تشخیص درجه ای از احتمالی نباشید، پس زیربنای رویکرد شما ذاتا ناقص است. متاسف.

مشاهده لینک اصلی
این یک کار عجیب است. آرنت متفکران بسیار زیادی را در طی دوره کتاب می شناسد؛ او @ کار، @ @ کار، @ @ عمل، @ trichotomy به نظر می رسد تنها به طور متناوب مفید است؛ مشخص نیست که آیا دیدگاه وی از فعالیت سیاسی تا کنون یا تا ابد وجود داشته است یا خیر. و در عین حال. یکی از همکاران من در گروه خواندن ما یک راه خوب برای پیشگیری از اشتباهات غلط متفکران مختلف (Locke and Smith به خصوص زمان سخت). او پیشنهاد کرد که، به جای ارائه اثر تفسیری واقعی، آرندت متفکران را به عنوان شخصیت های یک بازی معرفی می کند. من فکر می کنم این درست است. این تفکر متناسب با خواندن کتاب به عنوان نوعی بحث و جدل است - اما یک بحث با حداقل ظاهر یک دستگاه علمی جدی است. بنابراین، چه کاری با آن انجام دهید؟ آرنت می خواهد اقدام سیاسی انجام دهد که ممکن است یا ممکن نباشد، که با تلاش برای نشان دادن تفکر کلاسیک تلاش می کند. بدیهی است که بیش از حد کاهش می یابد، اما ارتباطات او را با برخی از مهاجران همجنس خود آلمان از اواسط قرن به دست می آورد - به طرز شگفت آور، لئو اشتراوس. آرنت اغلب با سمت چپ همراه است؛ اشتراوس با حق. با این وجود، من نمیتوانستم احساسم را هنگام خواندن شرایط انسانی فراموش کنم که چیزی در مورد تجربه آلمانی (به عنوان مثال هایدگر) آنها را به گونه ای کامل شکل داد که نمی توانستند از یکدیگر فرار کنند و انجمن های سیاسی شان بیشتر از منافع شخصی بودند و دانش آموزان نسبت به هر چیزی به ویژه در ذهن خود بسیار محسوس بودند. چیزی که من باید بیشتر در نظر بگیرم. اشتراوس برنده معارف ویتا می شود، در حالی که وضعیت انسانی، اخلاقی است از ویتا آتیوا؛ با این حال، آرنت در جای دیگری می نویسد: ضرورت نخستین (به عنوان مثال، نگاه کردن و ملاحظات اخلاقی @) را ببینید. آنها شبهاتی مشابه هیدگر بر جامعه و فن آوری دارند. به هر حال، بسیاری از کتاب ها به من آسیب می رساند، اما گاهی اوقات فوق العاده است. خوب ارزش خواندن

مشاهده لینک اصلی
این یک کتاب اصلی و روشنگری فلسفه است که تا عنوان عالی آن زندگی می کند. آنچه آرندت در اینجا به دنبال دارد این است که چه سیاستی باید باشد - مسائل مربوط به گله ها نیست، بلکه همانطور که ما در زندگی ما زندگی می کنیم. قدرت واقعی وضعیت انسان، چگونه آرنت موفق به فرار از محدودیت های ایدئولوژی متعارف است. او به راحتی در هر طبقه بندی سیاسی متناسب نیست و برنامه ای خاص برای اصلاحات ارائه نمی دهد. در عوض او به تغییرات در فعالیت انسانی نگاه می کند و چگونگی درک و تنظیم آن در طول زمان. در این راستا، این کتاب هر دو مرور کلی از اندیشه های سیاسی غربی و تحلیل قابل توجه آن است. ارسند سیستم های ارزش سیاسی را بسیار مهم می داند که حتی نمی فهمند ما به آنها اعتقاد داریم. با این گفتن، این هنوز یک کتاب 350 صفحه ای از فلسفه است و به این ترتیب واقعا در دسترس ترین چیز دنیا نیست. من توصیه می کنم داشتن اندکی حمایت در اندیشه سیاسی کلاسیک و مارکسیستی داشته باشم، که آرنت با آن روبرو است و منتقدان. در حالی که Arendts سبک نثر سخت ترین چیز برای فهمیدن نیست (فیلسوفان بسیار محکم تر از او هستند)، تلاش می کند. من با تمام ایده های ارائه شده در شرایط انسانی مخالف نیستم (توصیفش به عنوان مثال «کارآموزان @ @» به عنوان مثال، طبقه بندی شده بود) اما ایده های جالبی با این وجود بود و گفتگو درباره این ایده ها بسیار ارزشمندتر از جنگ های سرسختانه سیاست های مدرن است. در کل، شرایط انسانی یک چالش است اما در نهایت پاداش خواندن.

مشاهده لینک اصلی
این کتاب بسیار عمیق است. با این کار، منظور من این نیست که خواندن دشوار است و یا این که فلسفی است (هر دو)، اما این به همان اندازه پیچیده و جالب به عنوان یک کشتی دریایی عمیق دریایی است. می توانید این متن را دوباره و دوباره بازبینی و گنجینه های جدید را کشف کنید. Agamben این کار را به طور عملی انجام داده است بدون ادامه @ در هر سابقه علمی. این به این دلیل نیست که این نادیده گرفته می شود، بلکه دلیل آن است که استدلال بسیار اصلی و چندبعدی است. کتاب علاوه بر اصل اصلی سلوک کردن سیاست، خطوط خطی زیادی را در حال گذراند و به آنها باز می گردد. آرنت تئوری سیاسی (نظری)، نقد جامعه لیبرال، بحث در مورد خیر، خودکشی، تکنولوژی، مدرن، و غیره را مطرح می کند. اتهام الاتحادی که آرنت با آن مواجه است - ظهور طبقات پایین تر به سیاست، تهدید می کند سیاست - بدون پایه نیست با این حال، نظریه پردازان اخیر نظیر فوکو، Agamben و Rancière ما را در این خط مشی خطرناك ادامه دادند. ظهور جمعیت به سیاست، در هم آمیختن با تکنیک سازي و ابزار سازي جهان منجر به یک لحظه سردرگم شده است که در آن مردم و خصوصی از بین می روند و تمایز و وحشت های بزرگ تبدیل شده اند.

مشاهده لینک اصلی
این خواندن عمیقا فهمیده بود و در عین حال به من چالش زد. آرنت فلسفه یونان باستان و سنت غربی تفکر فلسفی را برای روشن کردن سه حوزه ی شرایط مدرن انسان به ارمغان آورد: کار؛ کار؛ و عمل اگر چه ما به نظر می رسد بیشتر از یک جامعه از کارگران حیوانات و کارفرمایان، از انسان به عنوان ابزار ساز یا سیاست ساز، ظهور رسانه های دیجیتال و شبکه های اجتماعی ممکن است ایجاد یک فضای عمومی جدید برای گفتار و فکر؛ (قلمرو امکان انسانی ... فضای که مردم تعریف می کنند که چه کسانی هستند و چه کسانی می توانند پروژه بگیرند). این است که شاید ارتباطات کلامی و دیجیتالی یک جامعه متنوع و آزاد (آزادانه برای صحبت در مورد هر کدام از مسائل) تبدیل به فضا ایده ای می شود که نه تنها ایده های متولد شده، بلکه حقیقت ها و آشکارا ممکن است تجربه شود.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب وضع بشر


 کتاب سال اندیشه جادویی
 کتاب دفتر یادداشت طلایی
 کتاب هیچکس مثل تو مال این جا نیست
 کتاب جین ایر
 کتاب تله موش
 کتاب شب در مسیر غرب