کتاب سرانجام شری

اثر سیدونی گابریل کولت از انتشارات نیلوفر - مترجم: شیرین تعاونی-برترین آثار نویسندگان زن

Having served in the army during the war Chéri returns to Paris haunted by memories of his carefree youth and the bounty of his benevolent mistress. In the post-war 1920s he finds it impossible to settle down to a new life with his efficient and entrepreneurial wife and friends. As his looks and his reputation begin to deteriorate Chéris life is thrown into crisis as he attempts to recapture the contentment and companionship of his luxurious youth. As Chéri and Léa confront each other, and the changes a decade has wrought on their lives and their looks, Colette displays the incredible sensitivity and insight for which she is justly famous.


خرید کتاب سرانجام شری
جستجوی کتاب سرانجام شری در گودریدز

معرفی کتاب سرانجام شری از نگاه کاربران
خوشمزه غمگین

مشاهده لینک اصلی
وقتی این کار را انجام دادم، برای خلق یک داستان عاشقانه حماسی بودم. چه پیچ و تاب می خورد؟ من کاملا آن را دوست داشتم

مشاهده لینک اصلی
این کتاب در مورد عشق، رابطه بین لی و چری است.

مشاهده لینک اصلی
3.5: گاه گاه بسیار آزار دهنده و گاه غیر قابل درک است.

مشاهده لینک اصلی
پس از آنکه یک دوست عزیز (و بسیار خواندنی) ابراز ناتوانی کرد، این دوتا را ترجیح دادم که آن قدر آن را دوست داشتم. من به یاد Chà © ri و احساس بی تفاوت نسبت به The Last Chà © ri، اما آن را ده سال پیش بود و من آن را در یک سقف در مراکش خواندم. اما شاید بی تجربگی و یا دلسرد بودن خواندن کولت از یک فرانسوی مراکش باعث شد همه چیز کمی بیشتر ... زنده بماند. من خوشحالم که گزارش می دهم که Chà © ri از هیچ یک از جذابیت هایش نگذشته بود، چرا که من بعضی موهای خاکستری را در اینجا و آنجا اضافه کرده ام و برای تغییر محل برگزاری مسابقه صبحگاهی صبحگاهی به کار رنج نمی برم. مشاهدات دقیق کولت از روابط شخصی هنوز هم خیره کننده و شاید قوی تر از قبل برای من بود. Là © به عنوان گفتگوی داخلی، مشاهده تغییرات در بدن خود (و کسانی که از دیگران) با ناامیدی استعفا داد، احتمالا جذاب تر از همیشه است. اگر فقط می توانم همین را از The Last of Chà © ri بگویم. من می دانم که آن را در چند هفته چند دهه قبل خواندید، اما کمی بیشتر از پایان یادآوری کردم. این فراموش نشدنی و شرم آور است که کولت احساس نیاز به این سایه روایت را به کاراکترهای آشنا زده است، هیچ کدام از آنها Là © حفظ هر چیزی از شخصیت خود را. اگر نکته این است که جنگ مردم را تغییر داده است (و Chà © ri خود به نظر می رسد از Eliots مردانی توخالی بیرون رانده شده است)، سپس رشته هایی که آنها را به سابق خود متصل می کردند، به خوبی نداشتند. Chà © ri جوان به عنوان چیزی از یک رمز عبور موثر بود، زیرا، به عنوان یک مرد جوان، او می دانست که او چه کسی بود و انجام آن در یک محیط خاص. نقطه نظر این بود که از Là © a. Chà © ri نسبتا قدیم تر از آن است که از طریق راوی خود از آن بهره مند شویم، از هر شخصیتی پاک شده است، زیرا او برای صد و پنجاه صفحه از دست داده است. این کتاب دوم نمیتواند ثابت کند که آیا Chà © ri هرگز ارزش نگرانی در مورد از دست دادن تلاشهای کولت را برای مستندسازی اینlost generation @ نداشت. مکالمه تنها بین Chà © ri و Là © a تنها زنده زنده، متن زندگی در کتاب دوم است. به نظر من باقی می ماند بدون تغییر و احترام من برای Chà © ri عمیق تر است. من از آن بسیار لذت بردم. من فقط آخرین بار Chà © ri را فراموش کرده ام تا زمانی که من در ده سال دیگر آن را بارها توضیح دهم.

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب سرانجام شری


 کتاب آن ها مشغول مردن اند
 کتاب سرانجام شری
 کتاب قلب ، شکارچی تنها
 کتاب سلام بر غم
 کتاب مترجم دردها
 کتاب عصر بی گناهی