کتاب خلع شدگان

اثر اورسلا کی.لوگوین از انتشارات نشر چشمه - مترجم: حامد کاظمی-برترین آثار نویسندگان زن

خلع‌شدگان داستانی است علمی‌تخیلی، یا دست‌کم در ظاهر چنین برمی‌آید؛ اما رویهٔ نخست آن را که کنار بزنیم، با کندوکاو شگفت‌انگیز پرسشی روبه‌رو می‌شویم که از قرن نوزدهم به بعد سرنوشت انسان را رقم زده: چگونه می‌توان جامعه‌ای آرمانی ساخت که نه از فقر و ستم در آن خبری باشد، نه از سرکوب سیاسی حکومت‌های توتالیتر.
داستان در روایتی مجذوب‌کننده به این جدال فکری در رو قرن اخیر تجسمی روایی می‌بخشد: سه مجمع کیهایی، اوراس مظهر زمین که نظام سرمایه‌داری بر آن حاکم است، توو نماد مردی که هشت قرن قبل دست به انقلاب سوسیالیستی زدند ولی به ساختار متمرکز دولت رسیدند، و آنارس نماد جامعهٔ آنارشیستی که صدوپنجاه‌سال قبل در اقدام انقلابیونی برپاشد که هم از اوراس بیزار بودند و هم از توو، و در کهکشانی دوردست سیارهٔ خود را ساختند با نوعی برابری همگانی در جنبه‌های گوناگون زندگی.
در این تعارض سرنوشت بشر درمانده از فقر و نابرابری سرمایه‌داری، سرکوب سیاسی دولت توتالیتر کمونیستی و آینده‌ای که در آن آزادی سر ستیز با برابری نداشته باشد به روایت کشیده می‌شود.


خرید کتاب خلع شدگان
جستجوی کتاب خلع شدگان در گودریدز

معرفی کتاب خلع شدگان از نگاه کاربران
تا تاریخ نوشتن درباره این کتاب - \u0026 gt؛ https://yaprakonur.wordpress.com/2017...kä±sa از خواندن ± kitabä لازم به بیان در حالی که در حال حاضر توسط یک معادله است که به من 42 cevabä آیا ± میلی آمپر ± ± ± ± نار در همین حال، من متوجه bilinã§siz. با کتابهایی که خواندید، با فیلمهایی که تماشا کردم، با موضوعات بحث، مقادیر ثابت یا تغییرات جدیدی را برای این معادله اضافه کردم. Mà © lkszler نیز یک کتاب بود که به من نشان می دهد ماهیت برخی از چیزهایی که من اضافه شده است که تفاوت زیادی در این معادله. من خیلی گرسنه بودم من معتقدم که این کتابی است که باید توسط هر کسی که به دنبال پاسخ گوی های مختلف و پرسش های خالصانه تر درباره زندگی، جهان و همه چیز باشد، خوانده شود.

مشاهده لینک اصلی
یکی از آثار او برای ورود به رشته ± دور بیش از حد بسیاری از انتظارات istediäÿ punkt و شما می توانید یک ها Vama زمستان ± ± متر کار از su㧠یا محکم eksikliäÿ خود فرد است را پیدا کند؟ پست مدرن sã¶ylev باراک ± ± NDA دستور ایدئولوژیک فرار همراه با برگزاری یک سیاسی-علمی-تخیلی به فشار üTopyatik uã§uru من نمی دانم که چگونه به خواندن با iåÿtah ...

مشاهده لینک اصلی
کتاب های مرتبط با - کتاب خلع شدگان


 کتاب تالار گرگ
 کتاب قلب ، شکارچی تنها
 کتاب سرانجام شری
 کتاب آیدا
 کتاب ربه کا
 کتاب سلام بر غم