کتاب آن ها مشغول مردن اند

اثر آن سکستون از انتشارات نشر چشمه - مترجم: سینا کمال آبادی-برترین آثار نویسندگان زن

تاریخ نشر: ۱۳۸۷

گزیده‌ای از اشعار آن سکستون، شاعر زن آمریکایی ۱۹۷۴-۱۹۲۸


خرید کتاب آن ها مشغول مردن اند
جستجوی کتاب آن ها مشغول مردن اند در گودریدز

معرفی کتاب آن ها مشغول مردن اند از نگاه کاربران
کتاب های مرتبط با - کتاب آن ها مشغول مردن اند


 کتاب نامه ای به دخترم
 کتاب خلع شدگان
 کتاب سرانجام شری
 کتاب دفتر یادداشت طلایی
 کتاب صندلی راننده
 کتاب آن فرانک: خاطرات یک دختر جوان